Servicii de evidenta contabila

Contabilitate primară

  • Contabilitatea notelor de intrare – recepţie (NIR-uri-intocmirea pe baza facturilor de la clienţi)
  • Contabilitatea registrului de casă;întocmirea bonurilor de consum
  • Întocmirea deconturilor de cheltuieli; dispoziţiilor de plată/încasare către casierie

 

Contabilitate financiară

  • Organizarea sistemului contabil şi definirea procedurilor de lucru;înregistrarea cronologică a articolelor ceccar1contabile pe baza documentelor primare;întocmirea balanţei de verificare lunară
  • Întocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare, registrului de evidenţă fiscală
  • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;calculul impozitului pe dividende, întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende
  • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale
  • Întocmirea şi depunerea situaţiei financiare semestriale
  • Întocmirea şi depunerea bilanţului contabil

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de  telefon 0727700913