Servicii Registru Comertului/ Constituiri societati comerciale

 • Consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscală a societăţii comerciale;
 • Înmatriculare societăţi comerciale;
 • Înregistrare şi radiere Sucursale, Filiale, puncte de lucru;
 • Înregistrarea la Registrul Comerţului a oricăror modificări efectuate de acţionariat în structură şi/sau organizarea societăţii;
 • Modificarea actului constitutiv al societăţii;
 • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societăţii;
 • Majorarea sau reducerea capitalului social;
 • Excluderea sau retragerea asociaţilor;
 • Cesiunea părţilor sociale;
 • Numirea, revocarea şi schimbarea administratorilor;
 • Întreruperea temporară a activităţii;
 • Susţinerea societăţii în instanţă, în cazul unor litigii de natură financiar – contabilă şi/sau fiscală (prin avocaţi colaboratori);
 • Alte servicii la Registru Comerţului.

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de  telefon 0727700913.