Audit

Această activitate este efectuată în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA) şi/sau Standardele Romane de Audit, armonizate cu cerinţele de reglementare impuse de legislaţia specifică.

Scopul acestei activităţi este de a exprima o opinie independentă în raport cu anumite criterii de calitate.

Societatea noastră poate oferii servicii :

  • auditul financiar al procedurilor informatizate de ținere a contabilității;
  • auditul financiar al operațiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situațiile financiare;
  • auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislației sociale;
  • auditul financiar asupra situației fiscale;

auditul financiar asupra conturilor de clienți pentru a verifica dacă evaluarea creanțelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.