Servicii resurse umane

I.Servicii de administrare a personalului

 • Preluarea pontajelor pentru întocmirea ştatului de salarii
 • Întocmirea şi depunerea ştatelor de salarii
 • Comunicarea cuantumului impozitelor şi taxelor de plată aferente salariilor
 • Întocmirea şi depunerea tuturor declaraţiilor aferente salariilor: CAS, şomaj, CASS, ITM
 • Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale
 • Întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă la ITMimages
 • Întocmirea şi înregistrarea actelor adiţionale, deciziilor sau altor acte specifice la ITM
 • Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu
 • Consultanţă privind salarizarea
 • Întocmirea dosarului de personal pentru fiecare angajat
 • Întocmirea , încheierea şi declararea în revisal a contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea dosarului de personal, obţinerea de la salariat a documentelor, actelor şi declaraţiilor necesare la dosar;
 • Întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual
  de muncă precum acte adiţionale de modificare a funcţiei, salariului
  negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual
  de muncă, decizii de încetarea a contractului individual de muncă,
  declararea acestora în noul Revisal conform HG 500
 • Întocmirea şi completarea adeverinţelor solicitate de salariaţii societăţii;
 • Întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Acordăm suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul
  relaţiilor de muncă
 • Acordăm suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale
  Ministerului Muncii.

 II.Servicii de salarizare

 • Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date prin înregistrarea contractelor individuale de muncă, a modificărilor de stare civilă şi salariale, a deciziilor de încetare a activităţii, sancţionare etc.;
 • Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor şi adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiţii grele, premii, ajutoare, etc.;
 • Calculul concediilor de odihnă şi al concediilor medicale;
 • Calculul acordului global, individual sau indirect, după caz;
 • Calculul reţinerilor şi popririlor salariale;
 • Întocmirea statelor de plată ;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale;
 • Întocmirea declaraţiei unice 112 şi transmiterea acesteia;
 • Întocmirea fiselor fiscale pentru salariaţii societăţii;
 • Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.

III.Servicii de consiliere în domeniul resurselor umane

 • Acordăm consiliere la incheirea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Acordăm consiliere la întocmirea referatelor şi deciziilor de sancţionare pentru abateri disciplinare;
 • Acordăm consiliere privind aplicarea legislaţiei muncii în vigoare;
 • Întocmim fise de post pentru salariaţi;
 • Acordăm consiliere în întocmirea Regulamentul de Ordine Internă;
 • Acordăm consiliere în întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.