Despre noi

CINE SUNTEM
Conta Total.Expert Audit Srl  ,societate înfiinţată în anul 1993,membră C.E.C.C.A.R, ce oferă servicii profesionale de : contabilitate, audit ,consultanta fiscală, expertize contabile,consultanta în domeniul de marketing  şi dezvoltarea afacerii, analiza economico- financiară, infintari de societăţi şi alte operaţiuni ce ţin de Registru Comerţului (deschiderea de puncte de lucru,schimbări de sediu,schimbări COD CAEN…);consultanta financiară; resurse umane,PSI şi consultanta fiscală.

 

VIZIUNEA NOASTRA
Dorim ca în următorii 3 ani să ne consolidăm poziţia pe piaţa serviciilor integrate de audit şi consultanta financiar-contabilă, fiscală prin şi cu ajutorul clienţilor noştrii cărora le oferim soluţii inovatoare,practice  şi orientate spre rezultat.

 

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
Principiile care guvernează activitatea noastră privesc integritatea, obiectivitatea,  competenta profesională, prudenta, confidenţialitatea, comportamentul profesional, respectul faţă de normele tehnice
Societatea noastră oferă clienţilor săi servicii integrate şi profesionale.
Echipa noastră este formată din specialişti temeinic pregătiţi în domeniu (experţi contabili, auditori, consultanţi fiscali şi financiari), capabili să presteze servicii personalizate, în funcţie de nevoile clientului şi să execute lucrări de calitate în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale în materie.
Specialiştii noştri sunt în permanenţă la curent cu noutăţile legislative, pe domeniile specifice activităţii desfăşurate, oferind astfel clienţilor posibilitatea de a se degreva de aceste activităţi consumatoare de timp conferind mai mult timp în vederea desfăşurării activităţii proprii şi realizării propriilor obiective. Serviciile oferite de societatea noastră sunt îndreptate exclusiv către îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii clientului. Astfel, clientul dispune în mod curent de toate informaţiile financiar contabile, acestea fiind suportul deciziilor economice şi financiare necesare în coordonarea activităţii unei societăţi.

 

MANAGER COORDONATOR
Chiru Cornelia, asociat fondator al societăţii menţionate, deţine calitatea de expert contabil membru CECCAR,auditor financiar membru CAFR,consultant fiscal, deţinând cunoştinţe solide de fiscalitate şi contabilitate cu o experienţă în domeniu de peste 20 de ani,lângă care s-a format o echipă tânăra entuziastă , care aduce un plus de personalitate experienţei acumulate în materie de fiscalitate şi contabilitate.Ne-am remarcat că buni cunoscători ai mediului de afaceri din România oferind în consecinţă o largă gamă de servicii de consultanţă în domeniul economic, fiscal, resurse umane,P.S.I şi audit.